Gud sade: Ljus bli till!


Gud sade: "Ljus bli till!" Och ljuset blev till. 

De fyra matematiska formlerna, på Bengt SM6GDU:s QSL-kort, blev framtagna 1864 på teoretisk basis av den engelske fysikern och matematikern James Maxwell (1831-1879). Den märkliga upptäckten beskriver att ljus är ett elektromagnetiskt fenomen liksom även radiovågor är. Att teorin stämde kunde Heinrich Herz experimentellt visa först 23 år senare.

Jag hittade nyligen här hemma ett gammalt, bortglömt och kul QSL-kort från 1976 med en viss koppling till Bengt.
Kortet var en bekräftelse på en radiokontakt jag hade 1976 med radioklubben SK6JF "Tröstlösa radioamatörers sista chans". Radioklubben från Göteborg hade då åkt till Gotland för att köra radio på mycket höga frekvenser.

En av deltagarna var just Bengt, SM6GDU, med de för amatörradion passande formlerna på sitt eget QSL-kort. Jag skulle tro att samtliga på resan då pluggade på Chalmers.

Detta radioäventyr blev berättat i QTC. Tage, SM5ERW, har helt nyligen skannat berättelsen.