Grimetons julaftonssändning 2016
SAQ Grimeton på 17.2 kHz 24 dec 2016
SDR-mottagare Elad FDM-DUO plus trådantenn
QTH SM2FOB Boden KP05vs

Vänföreningen Alexander, Grimeton SAQ veteranradios vänner  alexander.n.se/