SDRplay RSP2 på 144 MHz

Provat SDR-burken SDRplay RSP2 på 144 MHz  Lyssnade med en 4 elements balkongyagi på OH9VHF 144.417 MHz. Avståndet till fyren är ca 250 km. 

ARRL har i QST September 2017 redovisat mätningar på RSP2. Brusfaktorerna är på 144 MHz 1 dB och på 1296 MHz 3 dB! 

Lyssna i videoklippet nedan. Obs njutbar filtrering vid CW 150 Hz. Till vänster i spektrat ses i början av klippet en stark signal på 144.370 MHz. Tror att det är SM2CEW som kör meteorscatter. RSP2 :s mottagningsområde är 1 kHz - 2 GHz! 

Om SDRplay RSP2 och SDRuno
SDRplay Website
SDRuno User Manual http://www.sdrplay.com/docs/SDRplay_SDRuno_User_Manual.pdf
SDRuno Cookbook https://www.nn4f.com/SDRuno-cookbook.pdf
Instruktionsvideor SDRplay RSP2 och SDRuno
ARRL:s mätrapport http://www.sdrplay.com/wp-conte…/…/2017/09/QSTRSP2review.pdf
RSGB Review SDRplay RSP2