Dagbok - Tropokonds 25-29 september 2017


Åberget i Boden KP05us - 25 september 2017

Det var superkonds i nästan en vecka i slutet av september. Alltså på höga frekvenser. Det var ungefär som att återuppliva det glada 70-talet i SM0, men nu bor jag långt uppe i norr. Här är inte sådana långvariga konds vanliga, för att inte säga mycket sällsynta. Mitt QTH i Boden är kass för höga frekvenser. Trots det det lyckades jag på 2 meter köra en ryss i Moskvatrakten. Det blev ett nytt balkongantennrekord (4 element yagi) med 1 365 km. Jag alternerade hemmakörandet med att köra från två bergknallar i närheten. På Långberget blev det ODX på 2 meter med 1 524 km med en station i Vitryssland. Det var med balkongyagin på biltaket. Jag var också igång på 70 och 23 cm. Om man orkar så finns mitt körande att läsa/se/lyssna i dagboken nedan.


Måndag den 25 september  2017


Ett mäktigt högtryck hade parkerat sig strax öster om norra Sverige. Det skulle bli lufttrycksrekord för september på flera orter i norra Sverige. I Boden visade barometern dryga 1043 hPa. Svenskt rekord blev det i både Åsele och Lycksele i Lappland med 1044.1 hPa efter midnatt den 28 september. Högtryck öster om Sverige är ofta en viktig ingrediens vid troposfärisk vågutbredning, ett fenomen som kan uppstå för frekvenser >100 MHz. I Wikipedia förklaras vad det handlar om.

På sajten Troposheric Ducting Forecast för VHF- och UHF-frekvenser fanns prognoser för överräckvidder för flera dagar framöver. Och det skulle visa sig stämma mycket bra. Det blev fantastiska konditioner. Längst upp i norr är ett sådant långvarigt fenomen mycket ovanligt. Det blev som en finsk radioamatör skrev i ett mail till mig: Århundradets tropokonds!

Mitt hemma-QTH i Boden (KP05vs) är inte speciellt lämpligt för frekvenser >144 MHz. Markhöjden över havet är bara ca 15 m och jag har ingen antennmast. Antenner brukar jag sätta upp på husets balkongräcke.  Fri sikt, innan bergen tar vid, finns i en lucka åt Murmanskhållet. Från norr till söder är huset i vägen. Istället för mastuppsättning har jag valt att bila till bergknallar i närheten när det är konds eller vid contests. Jag använder ett 12 V bilbatteri som strömkälla och det har sina begränsningar. Fördelarna är bl a högre markhöjd, 70-200 m över havet, inga lokala störningar och korta antennkablar. Och så är det ofta roligare att köra radio på det sättet. Att köra radio vintertid uppe på bergknallarna funkar inte. Det är för kallt och de flesta vägarna är oplogade.Lyssnar på radiofyren SK4MPI i Borlänge - Åberget i Boden 25 september 2017

På måndagseftermiddagen den 25 september åkte jag upp till Åberget i Boden. Med mig hade jag en Kenwood transceiver TS-2000 (144 MHz/100 W, 432 MHz/50 W,1296 MHz/10 W). Med var också en 4 element yagi för 144 MHz, en 17 element yagi för 432 MHz och en 28 element yagi för 1296 MHz.

Att det var bra konds förstod jag direkt när jag där uppe för första gången hörde radiofyren SK4MPI i Borlänge (FM/TV-stationen) på 144 MHz. Avståndet dit är 683 km. Fyrsignalerna lät inte som jag är van vid från SM0-tiden i Haninge. Det är nu en blandning med FSK, CW och något som kallas PI4. Vad PI4 är och vad det kan användas till förklaras här (pdf).

Andra fyrar hördes också på det bandet. Se logg ovan. På 1296 MHz hörde jag också för första gången fyren OH6SHF i finska Nykarleby med 28 el yagin, utan preamp, på biltaket. Avståndet dit är 253 km. Med bra signalstyrkor körde jag fyra OH-stationer och en ES-station på 2 m. Till den estniska stationen ES1TN är det 725 km och det blev också ett nytt land på 2 m.Lyssnar på Lars, SM4IVE - Åberget i Boden 25 september 2017

Extra kul var det köra "månstudsaren" Lars, SM4IVE i Odensbacken i Örebro kommun (801 km)!


Tisdag 26 september 2017
Peter, SM2CEW i QSO med ryska klubbstationen RN3F - SK2HG i Kalix 26 september 2017

Det var klubbmöte i SK2HG i Kalix på kvällen. Efter mötet lyssnades det på 144 MHz med klubbens två stackade Tonna 9-elementare. RN3F hördes bra och Peter, SM2CEW körde stationen med 599 rapporter i bägge ändar.


4 el yagiantenn för 144 MHz - Min balkong- och bilantennLyssnar i hemma-QTH:et i Boden på ryska klubbstationen RN3F - 26 september 2017

Efter mötet i Kalix och hemma i Boden satte jag upp min Vårgårda 4-elementare på balkongen i riktning UA3 (se foto ovan) och matad med 15 m RG8 koax plus diverse småkoaxer. Och hörde RN3F ropa CQ! Svarade och det blev QSO med 579/559 rapporter! Det kom att bli mitt längsta balkongantenn-QSO, 1365 km, någonsin och dessutom ett nytt land, Ryssland på 2 m.
Onsdag 27 september 2017


En dag till med superkonds! Åkte upp på Åberget. Fick bl ett SSB-QSO med SK0EN på Väddö med Per, SM0DFP som operatör. Mycket stark signal från superstationen SK0EN var det. Per berättade att de hade kört två stationer vid Svarta havet på 2 m! SK0EN:s best-dx-rapport från tropoöppningens första fyra dagar kan läsas här.

YL2GP (990 km) i Riga i Lettland blev ett nytt land med QTH Åberget.

Med 4-elementaren för 2 m (!) hördes också 70 cm fyrarna OH6UHF (253 km) och OH9UHF (256). Anmärkningsvärt är att OH9UHF hördes i "backriktningen" och med en 20 m lodrät bergvägg (Åbergsfortet) 30 m bort i den riktningen.


OH7HXH:s antennsystem för 144 MHz


Efter besöket på Åberget åkte jag hem. Satte upp en 2-elementare (HB9CV) på balkongen. Längsta QSO blev med Kari, OH7HXH i Hattuvaara i Finland på 2 m, 505 km.

På kvällen körde jag i dimman på en mycket smal grusväg upp till toppen av Långberget i Boden. Där är höjden över havet 210 meter, tre gånger högre än på Åberget. "Fri" sikt är det runt om som dock skyms av glesa stånd av gran, tall och björk. Nu var signalerna bra mycket starkare, t ex från fyren SK4MPI i Borlänge. Lyssna i videoklippet nedan.

Nya länder på 2 m blev Litauen (LY2R 1114 km) och Vitryssland (EU6AF 1231 km). Veckans längsta QSO blev det på 2 m, 1524 km på CW med EW3AA i Vitryssland nära polska gränsen. Rapporterna blev 599/599.


Lyssnar på SK4MPI - QRB 679 km QTE 211 grad  - Långberget i Boden 27 september 2017


Torsdag 28 september En vilodag! Kunde dock inte avstå från att sätta upp min lilla 28 elements yagi för 1296 MHz på balkongen. Ingen preamp och 10 m typ RG8 koax plus småkoaxer. Ingen fri sikt och markhöjd 15 meter över havsnivån. Hörde fyren OH3SHF i Tammerfors, 481 km! Lyssna i videoklippet nedan.

Fredag 29 september 2017
Långberget i Boden KP05ss - 29 september 2017


Fortsatt julafton! Åkte upp till Långberget på förmiddagen. Fick sällskap med en grann tjädertupp på grusvägen upp. Hörde först 23 cm fyrarna OH3SHF i Tammerfors (484 km), OH6SHF i Nykarleby (255 km) och SK3UHG i Nordingrå (348 km).

Sedan blev det flera SSB QSO:n med gamla bekanta från SM0-tiden. Och det var ju extra roligt. Dessa var Janne SM1FMT operatör på SK1BL på Gotland (939 km), Rolle SM0EZZ i Hudinge (746 km), Allgon-Thord SM4BDQ i Horndal (663 km), SM5EPO P O i Tärnsjö och SM5EFP Lars-Erik i Arboga.

Det misslyckades att försöka köra SM1HOW och SM0EZZ på 1296 MHz. Konditionerna räckte som längst till OH3SHF i Tammerfors (484 km).

Och Lars, SM4IVE i Odensbacken dånade in på 2 m SSB med 59++ signalstyrka.

På 432 MHz bandet hördes med 144 MHz antennen (!) fyrarna OH9UHF (264 km), OH6UHF (255 km), OH2UHF (648 km) och SK3UHF (348 km). Och med den antennen lyckades jag köra R1DM i Sankt Petersburg (771 km) på 432 MHz! Det blev också ett nytt land på 432 MHz bandet. Detta blev sista QSO:et på Långberget.

Hemkommen fick jag ett mejl från Jukka OH6UW, ville ha ett QSO 432 MHz. Han saknade KP05-rutan. Det blev bestämt ett sked kl 14.30 UTC på 432.200 MHz. Jag satte upp en 17-elementare för 432 MHz på balkongen och hörde fyren OH6UHF (253 km). Det verkade ju lovande och trots att antennen mot OH6UW (428 km) blev riktad mot trädgårdens största träd så blev det QSO med rapporterna 559/559 (KP22wi < > KP05vs). Alltså en värdig avslutning på flera dagars supertropokonds!


QTH Långberget KP05ss i Boden - 29 september 2017