Amatörradiofyrar

Klicka på kartan för info om amatörradiofyrar

På sajten Make More Miles on VHF finns bland mycket annat en interaktiv karta med information om amatörradiofyrar i 10-meters bandet och högre frekvensband.

Klicka på listan för info om alla fyrar

Det finns även en listning över alla fyrar, inkl information, i databasen. Genom att ange sin egen QTH-lokator erhålls avstånd till och bäring till samtliga fyrar.