Radiohistoria i Försvaret

Radarvarnare PQ-111 på snorklande u-båt 


Det finns mycket att läsa och hämta upp om radiohistoriskt i Marinen. Mycket kan hämtas från Försvarets Historiska Telesamlingar

Något som jag läst är: 

Ett intressant och omfångsrikt historiskt dokument (dock ej marinhistoriskt) är Radiolänk i Armén, Utvecklingen 1950-2000 av Anders Gustafsson.