NAC 144

Var portabel-QRV en timme på NAC 144 ikväll tisdag den 6 september 2016. QTH var Åberget (Åbergsfortet) i Boden. Antenn var en 4 elements yagi på en 3 m mast och stationen ICOM IC-7100 50 W. Körde SM2A, SM2P, SM2CEW och SK0EN. Fick 559 (!) från SK0EN i JO99jx, gav 579, QRB 661 km. Bröt p g a skitväder och mörker.SK0EN (JO99jx) in QSO with SM6EHL and received by SM2FOB in Boden (Åberget KP05us) with 4 el yagi and IC-7100 QRB 661 km 6 Sep 2016


Åberget KP05us i Boden - Blänket från Luleälven syns - Antennen riktad mot SM0