Gammalt


Visste inte att rundradio först kallades rundgnist och att televison kallades fjärrskådning. När det gällde införande av ny teknik var åsikterna många och orubbliga då liksom nu, typ FM vs DAB.

Nä, då är det mer intressant att läsa om hur en campingmottagare kunde byggas år 1929.