Bildreportage år 1929 från studion på Kungsgatan 8Populär Radio N:r 4 April 1929


Bildreportage  år 1929 från studion på Kungsgatan 8. Sven Jerring i mitten anställdes som Radiotjänsts förste programledare och hallåman vid starten 1 januari 1925. Mikrofoner som användes i bildreportaget var tillverkade av Telegrafverket. Mikrofontypen var en kolkornsmikrofon och hade smeknamnet "Sockerbiten". Om mikrofontypen berättar www.filmsoundsweden.se:

År 1923 började Eugen Reisz i Tyskland att marknadsföra en
kolkornsmikrofon som han byggt tillsammans med Georg Neumann.
Konstruktionen bestod av ett marmorblock, 120 x 90 x 40 mm, med en
grund kammare fylld av kolkorn. I kammaren båda ändar satt kolstavar
som fungerade som elektroder för strömtillförseln. En hårt spänd, tunn
gummiduk täckte kammaren och fungerade som membran.
Anledningen till att Reisz/Neumann valde att använda marmorblock till
sin konstruktion var att de vill slippa egenresonanser från höljet.

En Reiszmikrofon är i stort sett linjär mellan 50 Hz till 1 kHz. Mellan
1kHz och 4 kHz stiger nivån med 10 dB och vid 10 kHz sjunker den 15
dB. Drivspänningen är 812 volt, den interna resistensen 250 ohm och
utspänningen 2 mV per microbar.

Mikrofonens känslighet är beroende på membranets fria yta. AEG
tillverkade två modeller av mikrofonen, en med 28 cm² liggande
rektangel, och en med 38 cm².

För att få en jämn utnivå ska mikrofonen slås på 15 minuter innan den
används. Man bör undvika starka ljud i närheten av mikrofonen,
eftersom det resulterar i avsevärd distorsion.

Mikrofontypen kom att tillverkas av bl.a. Reisz, AEG och Telefunken i
Tyskland, Marconi i England samt av svenska Televerket.


Mer info finns här