Naturreservatet Lustgården 15 augusti 2015


Rigg Elecraft KX3 med ATU ca 5 W. Antenn livbåtsvertikal ca 8 m.

Logg: