Besök i Serri och Jelka-Rimakåbbå


Söndagen den 5 juli 2015 var det Fallens dag i Porjus. Det var fint väder och vi, min sambo Lisbeth och jag bestämde oss för fara dit från Boden och samtidigt helt oplanerat besöka ett par naturreservat för att sända lite med kortvågsradion (SMFF Swedish Fauna Flora) och rasta vår lapphund Gubben. Det första reservatet vi besökte heter Serri och ligger i Jokkmokks kommun i Lappland. För att komma dit vek vi av från väg 97 efter Vuollerim mot Letsi vattenkraftstation, Sveriges fjärde största. Sedan körde vi ca 2 mil på skogsväg tills vi kom fram till infarten till Serri. Vi rastade med fika och bullar. Plötsligt blev det kaos då Gubben för första gången fick möta en ren, en stor hornförsedd härk var det. Gubben var fäst i en långlina och han rev ner allt där vi satt och fikade. Renen lunkade så sakteliga därifrån.

Satte upp en 1.8 m hög sprötantenn, för 40 m bandet, med magnetfot på biltaket. Med bara 5 W sändareffekt fick jag nästan svar direkt på mitt CQ-anrop på telegrafi. Det var Svein, LB7Q nära Oslo.
Lisbeth gick på tur med Gubben till en närbelägen sjö. Hon blev förtjust i omgivningarna och hit ska vi åka fler gånger, kanske för att plocka hjortron.

Efter att ha besökt festligheterna Fallens dag i Porjus på eftermiddagen åkte vi till ett närbeläget Natura 2000-område som heter Jelka-Rimakåbbå. Lisbeth gick en kortare promenad med Gubben och jag körde lite kortvågsradio. Det gick lika bra som tidigare på dagen i Serri.


Jelka-Rimakåbbå är ett mycket stort, fjällnära Natura 2000-område på 38000 ha och som består av en mosaik av skog, myrar och vattendrag. Området ligger strax väster om Porjus i Jokkmokks kommun och ansluter i väster till naturreservatet Ultevis fjällurskog. Skogen i Jelka-Rimakåbbå är till övervägande del urskogsartad och i stor utsträckning rör det sig om helt orörda skogar. I områdets centrala och norra delar dominerar granen. Allra längst i norr övergår skogen först i barrblandskog och sedan i nästan ren tallskog. I söder finns ca 150-åriga successionsskogar och på berget Latnjåive finns en stor, gammal bränna. Längs Jelkabäcken i nordöstra delen av området, finns Sveriges troligen största förekomst av ringlav. Ringlav indikerar lång skoglig kontinuitet med gamla träd. Fler andra rödlistade arter knutna till skogliga miljöer finns inom området, bland annat Natura 2000-arterna norna och lappranunkel samt grenlav, doftticka, taigaskinn m fl arter. Vår dagsutflykt slutade på 40 bilmil. De flesta här uppe bryr sig inte så mycket om långa avstånd och vi har också slutat bry oss.