Maststativ hos Jula


VARNING se längst ned

Björn Andersson SA6AVB (?) tipsade på Facebook om ett mekställ på Jula för cykelreparationer. Det såg ut att kunna vara användbart som ett stativ för lättare antennmaster. Inhandlade mekstället idag. Det är ett rejält snyggt bygge, väger en del, inget som stoppas i ryggsäcken precis. Det står stadigt och tillsammans med en hög enklare rörmast ramlar det inte omkull i första taget. Fötterna är hålförsedda är lätta att förankra i marken om det behövs. Stället funkar bra med olika maströrstyper. Med några TV-antennmaströr, en 12 V antennrotor och en mindre 144 MHz yagi skulle det bli en bra portabelösning på en bergknalle.
VARNING
- När det gäller höga master kan man inte vara nog försiktig både när det gäller resning och nertagning.
- I mastexemplen ovan har jag endast provat livbåtvertikalen fullt utdragen och när det var vindstilla.
- Det är nog att föredra att både metspöet och teleskopröret till takskrapan monteras i centrum av mekstället och inte vid sidan om som i bilderna.
- Om det är kraftig vind så behöver både teleskopröret och metspöet förses med extra staglinor och mekstället behöver naglas fast i marken.
- Det kan vara svårt att vrida fast teleskoprörets delar. Ett tips är att låsa dem tillfälligt med gaffatejp.
- Se till att det inte finns personer eller föremål som kan skadas om masten skulle ramla.
- Lämna inte installationen obevakad.
- Se till att det inte finns någon luftelledning i närheten.
- Om antennkabeln är indragen i en bil se till att kabeln är lossad innan du flyttar bilen. Sådant har faktiskt hänt.
- Koppla loss antennkabeln och var inte i närheten om det åskar.
- Använd sunt förnuft ...