Öllernyckeln


Varje nyårsdag plockar entusiaster bland radioamatörer fram sina telegrafinycklar, även kallade "handpumpar" eller "handnycklar". Engelska namnet för en telegrafinyckel är "straight key". Under nyårsdagen kan man delta i Straight Key Day, SKD. SKD är en annorlunda form av amatörradiotävling. Det handlar om att genomföra radiotelegrafikontakter i lugn takt på några kortvågsband. Tävlingen går ut på att köra den vackraste telegrafin. Respektive station sätter ett betyg på sin motstation i en skala 1-5. Har man genomfört fem kontakter så utdelas ett diplom.

I USA inträffar på nyårsdagens hela dygn något som kallas Straight Key Night, SKN. Då plockar radioamöterna fram sina "brass-pounders" och ofta också gamla rörsändare. Det är ingen tävling och inga loggar skickas in. Amerikanska radioamatörföreningen ARRL skriver: This 24-hour event is not a contest but a day dedicated to celebrating our CW heritage.

(CW står för Continuous Wave och rent allmänt som morsetelegrafering via radio)

Idag den första januari plockade jag fram ur mina gömmor en dammig gammal telegrafinyckel. Jag skulle för första gången delta i SKD. Det var inte så stor SKD-aktivitet och det var en del annat som pågick hemmavid under dagen som begränsade min radioaktivitet. Något diplom får jag inte, men jag genomförde i alla fall två telegrafikontakter från Boden på 40-metersbandet. Det var med Knut, LA8IG i Drangedal i Norge och Bruno, SM5CBV i  Stockholm. Det var Bruno som hade mejlat mig på morgonen och påmint om SKD. Bruno är en klubbkompis i Södertörns Radioamatörer, SK0Q.

Min telegrafinyckel är en s k Öllernyckel. Den är tillverkad av stockholmsfirman Lindholm och Wikström någon gång mellan 1890-1905. Trots den aktningsvärda åldern fungerar den alldeles utmärkt. Lindholm och Wikström var verktygsmakare i Öllers firma. En annan anställd var Lars LM (Lars Magnus) Ericsson. 1878 slutade Lindholm och Wikström och startade eget och tillverkade då bland annat Öllernyckeln. Om Anton Henric Öller finns mycket intressant att läsa: http://www.samlaren.org/oller/.

Den skarpsynte kanske har noterat på fotot nedan att det finns gammaldags svart vävtejp lindad runt nyckelns arm närmast knoppen. Ursprungligen är Öllernyckeln tillverkad för telegrafering via trådförbindelser. Radion hade inte uppfunnits då. När radiotekniken kom så fortsatte samma nyckel (och andra liknande nycklar) att också används vid radiosändning. Tejpen är ditsatt för att förhindra att radiooperatören avlider (!) vid sändning. Det kunde nämligen förekomma högspänning på nyckelarmen när typ en rörsändare nycklades. Just denna nyckel har således bevisligen någon gång använts för att nyckla en sådan farlig sändare.


En kompis frågade mig på Facebook där jag hade berättat om SKD: 
"Vad kännetecknar vacker telegrafi? Jag har mina aningar men tar gärna emot besked från en proffsig amatör."

Jag svarade: 
"Bra fråga! Vet inte riktigt hur det ska beskrivas. Hittar inga ljudexempel på nätet som beskriver icke vacker telegrafi. Vacker telegrafi låter som ett flöde med hela tiden korta och långa toner med tidsmellanrum som inte avviker så mycket från andra. Här, se YouTube klipp nedan, finns ett exempel på vacker straight key telegrafering. Avsnittsvis visas där den text som sänds, men det kanske inte är så mycket till hjälp för den som inte kan morse."