Telegrafiundervisning m/ä

Några klipp från en lång äldre militär undervisningsfilm om morsetelegrafering. Det utbildas inte längre några morsetelegrafister i Försvaret. Det är endast radioamatörer som numera håller den telegraferingskonsten vid liv.