Nyheter om amatörradio från förr - QST


QST - An Amateurs Wireless Magazine - är troligen den äldsta tidskriften för radioamatörer som fortfarande ges ut. Grundaren, Hiram Percy Maxim (med callet 1AW), av den amerikanska radioamatörföreningen ARRL (American Radio Relay League) gav ut det första tidskriftsnumret i december 1915. Under USA:s deltagande i första världskriget blev det två års uppehåll samtidigt som amatörradiotrafik då inte blev tillåten i USA. 1920 var tidskriften uppe i samma sidantal som tidigare. Under andra världskriget fortsatte utgivningen trots att amatörradiotrafik inte då heller var tillåten.I 1922 års februarinummer finns denna annons från Atlantic Radio Co. Inc. införd. Ett företag som sålde radiomottagare. Arktiska båtexpeditioner ledda av Donald B. McMillan hade försetts med mottagare. 92 år senare i QST juni 2014 berättas det om att ARRL stöttade McMillans senare expeditioner med manskap och utrustning för tvåvägs radiokommunikation. Observera Hiram Percy Maxim i fotot iförd äppelknyckarbyxor.

Den store idolen bland dåtidens radioamatörer var förstås Guglielmo Marconi. I RCA:s reklam i QST från september 1922 prisar han mottagaren Aeriola Grands egenskaper.