Radioutflykt


Lisbeth, vår lapphund Gubben och jag gjorde en liten förmiddagsutflykt idag den 27 mars. Först till (1) som ligger ca 20 km söder om Luleå. Det ligger i ett Natura 2000 område som heter Möröfjärden (SMFF-6867). Där finns ett fågeltorn, men fåglarna lyste med sin frånvaro då isen fortfarande låg kvar. Längre fram på våren är det ett fint skådarställe. Då är det fullt med olika vadare och änder. Om man har tur kan det ses brushanespel då.

Möröfjärden - Vy från fågeltornet

Möröfjärden N2 SMFF-6867

På biltaket blev uppsatt, på en magnetfot, ett antennspröt för 40 m bandet. Inne i bilen anslöts antennen till en Elecraft 10 W transceiver. Efter några CQ-anrop på telegrafi blev det ett QSO (s599 r579) runt kl 10.30 med Christer, SM5DXR i Västerås. Sedan blev det inga svar på 20 minuter förrän jag hörde Bosse, SM5CJW/3 på samma frekvens, d v s SMFF-frekvensen 7.024 MHz. Det blev också ett QSO (s599 r589) med honom och därefter var det väldigt många som ville köra honom. Jag hade tidigare sett på fb att Bosse skulle delta i en grottexpedition, Korallgrottan vid Stora Blåsjön i Jämtland. En grotta som endast kan nås genom att hacka hål i isen och sedan modigt dyka ner. Expeditionens hemsida: http://bjuralven.wordpress.com/

Möröfjörden -Televy mot nordväst

Möröfjärden -Typiska lador

Försökte ropa på SSB-frekvensen 7.080 MHz, men det blev inga svar. Kopplade ner stationen. Det var ett härligt vårväder, +7 C. Vi fortsatte till Alvik (2) för att skåda fågel.

I Alvik såg vi ett 40-tal rastande sångsvanar.

Bakom alla kråkorna ses en tidigt anländ ormvråk.

Gubben