KartSök och ortnamn

Kartor är bra att ha tillgång till, ibland absolut nödvändigt som t ex när man deltar i SMFF. Lantmäteriet har en suverän tjänst som heter KartSök och ortnamn. Den går att använda både med datorer och nallar. Det går att söka bland kartor, skalriktiga flygbilder (ortofoton) samt med över 950 000 ortnamn i Sverige. För ortnamn i norra Sverige redovisas de också på samiska och finska. Kartor som kan visas och användas är
- Topografiska kartan
- Terrängkartan
- Fjällkartan
- Vägkartan
- Översiktskartan
- Sverigekartan
Länken till Lantmäteriets tjänst är: www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor-flygbilder-och-ortnamn/

Kartor på skärmen kan laddas och skrivas ut (pdf).

Tyvärr kan inte nallens GPS kopplas till kartorna. Koordinaterna visas tyvärr inte i det format som man kan mata in t ex i en nalle eller GPS-enhet. Positionsformatet är SWEREF 99 TM och RT90. Dessa kan omvandlas till mer hanterbara format här: http://rl.se/rt90

Nedan kan ses diverse kartskärmdumpar (klicka på dem för större bild) jag gjort från en PC.

Ortnamn Sävast Topografiska kartan - 10 km skaldel

Ortnamn Sävast Topografiska kartan - 1000 m skaldel

Ortnamn Sävast Topografiska kartan - 200 m skaldel

Ortnamn Sävast Topografiska kartan - 100 m skaldel

Ortnamn Sävast Topografiska kartan - 20 m skaldel

Ortnamn Kebnekaise Topografiska kartan - 10 km skaldel

                                        Ortnamn Kebnekaise Topografiska kartan - 5 km skaldel

Ortnamn Kebnekaise Topografiska kartan - 1000 m skaldel

Ortnamn Kebnekaise Topografiska kartan - 200 m skaldel

Ortnamn Kebnekaise Topografiska kartan - 20 m skaldel

Ortnamn Kebnekaise Fjällkartan - 500 m skaldel

Ortnamn Pältsastugan Fjällkartan - 1000 m skaldel

Ortnamn Pältsastugan Topografiska kartan - 100 m skaldel