Inlägg

Mottagning av sändning från SAQ Grimeton

Seveneves

Mitt första SM2-QSO på 1296 MHz

Pre-amp 23 cm

28 element yagi för 23 cm bandet

Balkong-QRV 144 MHz

QTH Åberget och Gruvberget i Boden